Implică-te

Raspunsurile institutiilor statului la solicitările Comisiei pentru Afaceri Europene în ceea ce privește problemele persoanelor cu dizabilități

Raspunsurile institutiilor statului la solicitările Comisiei pentru Afaceri Europene în ceea ce privește problemele persoanelor cu dizabilități

În urma dezbaterilor organizate de Comisia pentru Afaceri Europene pe tema efectelor posibile ale Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor - COM(2015)  615 final, au fost semnalate o serie de probleme pe care le întâmpină comunitatea persoanelor cu dizabilități. Ca urmare a acestor constatări, doamna senator Anca Boagiu, preşedintele Comisia pentru Afaceri Europene, a înaintat în numele Comisiei, către instituţiile de interes (CNA, AEP), o serie de solicitări care au primit următoarele răspunsuri:

http://senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=F4200C1D-49B7-426E-9370-9F1B839D203F